Cavi per B standard

Livelli di Performance

Basic Performance Applicazione statica o con movimentazione minima
Dynamic Performance Applicazione in catena portacavi
High Performance Applicazione in catena portacavi alte prestazioni